Aktualności

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

8 czerwca 2017

Zarząd NYBORG-MAWENT S.A  w Malborku, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień  22.06.2017 . o godz.  15.00  w  siedzibie Firmy przy ul. Ciepłej 6 w Malborku

Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych materiały omawiane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą wydawane akcjonariuszom do wglądu – na ich żądanie – w siedzibie Spółki 15 dni przed wyznaczonym terminem WZA

Poprzednia
PAN TOMASZ NASZ BOHATER
Następna
BAlTEXPO 2017