Wspieramy

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to kultura organizacyjna, która w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej uwzględnia oczekiwania różnych grup społecznych. Nyborg-Mawent S.A. kieruje się zasadą prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu, dlatego też staramy się dbać o zrównoważony rozwój firmy, podnoszenie jakości życia i środowisko naturalne poprzez:

  • tworzenie rozwiązań technicznych zapewniający optymalny pobór energii i hałasu naszych produktów, wpływając na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi użytkujących instalacje wentylacyjne oraz zamieszkujących okolice tych instalacji
  • poszanowanie zdrowia, bezpieczeństwa pracowników firmy, zapewnienie im możliwości rozwoju i atrakcyjnych warunków pracy – dzięki czemu mogą oni realizować swoje cele zawodowe i życiowe pasje
  • współpracując z lokalnymi władzami oraz jednostkami organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo na terenie Malborka
  • wspierając lokalną społeczność, a szczególnie organizacje pracujące na rzecz rozwoju szeroko pojętej kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Malborka i okolic.

MAL WOPR

Od początku 2016 roku wspieramy sekcję dziecięcą malborskiego WOPR, w której znajdują się zawodnicy z młodzieżowej kadry Polski.

STRAŻ POŻARNA MALBORK

Od wielu lat współpracujemy ze Strażą Pożarną w Malborku, udostępniając teren zakładu produkcyjnego do prowadzenia ćwiczeń doskonalących jej umiejętności.