O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie wentylatorów przemysłowych nowej generacji z poprawioną, w stosunku do obecnie produkowanych urządzeń, efektywnością energetyczną oraz znacznie ograniczonym poziomem generowanego hałasu.

Efekt realizacji

Efektem realizacji projektu jest opracowanie wentylatorów przemysłowych o unikalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, które wyróżniają się niższym poziomem hałasu oraz wyższą sprawnością w porównaniu do rozwiązań konstrukcyjnych.

Komory akustyczne

W ramach prac badawczo - rozwojowych zaprojektowano i wykonano zespół trzech komór akustycznych umożliwiających badania akustyczne maszyn wirujących przy użyciu serii norm ISO 13347 i ISO 3741.
W skład infrastruktury badawczej wchodzą:
  • dwie komory pogłosowe
  • jedna komora bezechowa
Cechą szczególną są wyśrubowane parametry akustyki wnętrza izolacyjności akustycznej tak, aby zminimalizować poziom tła akustycznego oraz akustycznych fal odbitych od ścian i ograniczyć hałas dochodzący z zewnątrz. Każda z komór posiada ponad 200 m3 powierzchni użytkowej dając szerokie możliwości pomiarowe.
Komory akustyczne