Technologia

Komory akustyczne

Komory akustyczne

W ramach prac badawczo – rozwojowych zaprojektowano i wykonano zespół trzech komór akustycznych umożliwiających badania akustyczne maszyn wirujących przy użyciu serii norm ISO 13347 i ISO 3741.

W skład infrastruktury badawczej wchodzą:

  • dwie komory pogłosowe
  • jedna komora bezechowa

Cechą szczególną są wyśrubowane parametry akustyki wnętrza i izolacyjności akustycznej tak, aby zminimalizować poziom tła akustycznego oraz akustycznych fal odbitych od ścian i ograniczyć hałas dochodzący z zewnątrz. Każda z komór posiada ponad 200 m3 powierzchni użytkowej dając szerokie możliwości pomiarowe.

Badania w komorach umożliwią obliczanie:

  • głośności tonalnej
  • wyznaczenie poziomu mocy akustycznej wlotu, wylotu oraz obudowy wentylatora oraz wielu innych urządzeń emitujących dźwięk lub mających za zadanie jego tłumienie.

Instalacja pomiarowa jest zdolna do testowania w separowanych warunkach środowiskowych:

  • wentylatory promieniowe i osiowe wyposażone w silniki o mocy do 200kW,
  • urządzenia wentylacyjne tj. tłumiki, żaluzje, przepustnice i inne,
  • silniki elektryczne, oraz wszelkiego rodzaju urządzenia emitujące dźwięk.

Podstawowy zakres badań:

  • badanie poziomu mocy akustycznej z obudowy wentylatora realizowane metodą ciśnieniową lub natężeniową
  • wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
  • wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – metoda orientacyjną z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk