Technologia

SYSTEM NOR1517A

System Nor1517A

Służy do pomiaru porowatości nowych materiałów izolacyjnych w fazie testowania prototypów, System jest zgodny ze standardem ISO9053/DIN EN 29053 (DIN52213). Zawiera platformę testową z pistofonem generującym w komorze testowej zmiany ciśnienia o częstotliwości 2 Hz oraz uchwytami dla próbek o grubości 0-40 mm i do próbek o grubości 200 mm.

Zastosowanie:

  • kontrola jakości w procesie wytwarzania,
  • testy w dziale badań i rozwoju,
  • badania laboratoryjne podczas dopuszczania urządzeń do obrotu


Zalety urządzenia:

  • szybkie i dokładne pomiary oraz wydruk ich wyników
  • możliwość testów różnych form oraz rozmiarów materiałów
  • prosta konfiguracja i użytkowanie
  • wysoki zakres dynamiki pomiaru
  • maksymalna średnica testowanej próbki 100 mm