Technologia

Analizator wielokanałowy

Analizator wielokanałowy LAN-XI marki

Analizator wielokanałowy LAN-XI marki „Hottinger Brüel & Kjær” wykorzystywany do pomiarów mocy akustycznej znajduje zastosowanie zarówno w przypadku testowania urządzeń o niemalże nieograniczonym spektrum gabarytowym – od małych urządzeń takich jak słuchawki czy mikrogłośniki do pojazdów czy nawet w diagnostyce samolotów.

Urządzenie pozwala na:

  • podział na dwa niezależne systemy służące do pomiarów mocy akustycznej w komorze pogłosowej i bezechowej,
  • automatyzację pomiaru w całym zakresie wydajności wentylatora dokonując pomiaru wielu sygnałów z różnych rodzajów czujników jednocześnie.

System wielokanałowy umożliwia również realizację:

  • 18 kanałów do pomiarów wielkości dynamicznych tj.: poziom ciśnienia akustycznego, przyspieszenia drgań, prędkości obrotowej z wyjściami generatora sygnałów.
  • 16 kanałów do pomiarów sygnałów wolnozmiennych tj.: temperatura, wilgotność, sterowanie urządzeniem poprzez sygnały napięcia lub natężenia np. urządzeniem
    dławiącym wraz z odpowiedzią zwrotną z czujników wychyleń i położenia.