Technologia

Kamera do wizualizacji i analizy drgań

Kamera Iris M™

Jest to pierwszy na świecie bezdotykowy system wzmacniania ruchu wykorzystywany przez Nyborg-Mawent S.A podczas prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Kamera stosowana jest przy produkcji i kontroli odbiorowej wentylatorów.

Urządzenie pomaga w:

  • monitorowaniu drgań różnych urządzeń w czasie rzeczywistym,
  • wizualizacji całego procesu produkcyjnego i wyszukiwanie usterek dla poszczególnych urządzeń lub innych elementów będących częścią procesu,
  • uchwyceniu ruchu maszyn, ich przemieszczenia i drgania które są niewidoczne dla ludzkiego oka,
  • dostarczaniu konkretnych informacji o procesie ,urządzeniach lub mogących wystąpić nieprawidłowościach,
  • umożliwia weryfikację zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i ułatwia ich optymalizację,
  • zapobieganiu awarii, wyszukiwaniu usterek.

Filmy zarejestrowane przez kamerę są gotowe do analizy przez personel w zaledwie kilka sekund od ich zarejestrowania co diametralnie skraca czas potrzebny na weryfikację źródła drgań i podjęcie dalszych kroków naprawczych lub modernizacyjnych. Wykonuje miliony pomiarów i robi to bez konieczności fizycznego kontaktu z maszynami.