DobórWentylatora

Wydajność w m3/s
Spiętrzenie w Pa
Tolerancja