Technologia

Skaner 3d

Skaner 3D ATOS Compact Scan

Posiadamy możliwość wykorzystania przy pracach badawczo-rozwojowych technologii, z których korzysta również NASA. Do takich technologii możemy zaliczyć Skaner 3D ATOS Compact Scan. Jest to lekki, mobilny i szybki optyczny system pomiarowy 3D w technologii niebieskiego światła LED dedykowany do wykonywania precyzyjnych pomiarów konstrukcji z wysoką dokładnością obiektów o wielkości do 3000 mm. Pomiary służą zarówno do inżynierii odwrotnej oraz analizy metrologicznej czyli idealnie spełnia swoje zadanie w kontroli jakości półfabrykatów jak i gotowych produktów oraz przy wdrażaniu nowych konstrukcji do produkcji.

Skaner:

 • zapewnia wysoką mobilność oraz krótki czas konfiguracji systemu i gotowości do pracy,
 • umożliwia skanowanie różnorodnych obiektów w bardzo krótkim czasie w  warunkach warsztatowych,
 • daje możliwość porównania otrzymanych wyników z modelem konstrukcyjnym  CAD
 • pozwala na porównanie dwóch jednakowych przedmiotów
 • określa przekroje inspekcyjne
 • automatycznie tworzy szkice 2D i 3D na zeskanowanych danych
 • umożliwia obliczanie tolerancji położenia i kształtu nawet w bardzo złożonych konstrukcjach

Urządzenie z powodzeniem stasowane w inżynierii odwrotnej, która opiera się na technice microscanning’u i polega na stworzeniu wiernego cyfrowego odpowiednika skanowanego elementu.

Inżynieria odwrotna wykorzystywana jest przy:

 • projektowaniu obiektu na podstawie pomiarów modelu,
 • cyfrowym dopasowaniu (wirtualny montaż i symulacje w celu wykrycia kolizji łączonych elementów),
 • odtwarzaniu elementów/podzespołów pozbawionych kompletnej dokumentacji technicznej,
 • odtwarzaniu uszkodzonych części,
 • przygotowaniu dokumentacji powykonawczej