Technologia

Inteligentny system zdalnej diagnostyki
i analizy danych

Opracowaliśmy i stworzyliśmy w ramach projektu badawczo-rozwojowego inteligentny system zdalnej diagnostyki parametrów wentylatora. Jego zadaniem jest zbieranie i analiza parametrów eksploatacyjnych rejestrowanych bezpośrednio na urządzeniach w celu zapewnienia ich nieprzerwanej i efektywnej pracy. Dostarczamy tym sposobem funkcję diagnostycznego systemu wczesnego ostrzegania monitorującego odchylenia parametrów od optimum i norm dla pracujących urządzeń wpiętych w kompletny system wentylacyjny, instalacyjny czy linię produkcyjną.

System zdalnej diagnostyki wykorzystywany jest do:

  • opomiarowania urządzeń np.: wentylatorów na instalacjach i długofalowe zbieranie danych o stanie maszyny takich jak: drgania, temperatura, przepływ, moc pobrana,
  • monitoruje parametry pracy urządzenia, na którym jest zamontowany,
  • monitoruje parametry pracy całej instalacji, linii produkcyjnej, procesów technologicznych,
  • zapewnia wczesne wykrywanie awarii dzięki dynamicznemu śledzeniu odchyleń wartości parametrów pracy od warunków optymalnych i bezpiecznych dla urządzeń pracujących w instalacji np.: podwyższony poziom drgań łożysk, nienaturalnie podwyższona temperatura, przekroczenie prędkości obrotowych,
  • zwiększony pobór mocy. System jest dostępny on-linie, co pozwala na 24 godzinne monitorowanie danych urządzenia,
  • zapewnia dostęp on-linie do wyników, co pozwala na ciągłe śledzenie warunków pracy urządzenia,
  • system oraz czujniki nie wymagają prowadzenia dodatkowego zewnętrznego źródła zasilania, co ułatwia instalację