Technologia

Kamera akustyczna

Kamera akustyczna Nor848B/Multi-K1

W celu zapewnienia najwyższej jakości opracowywanych przez nas nowych, innowacyjnych wentylatorów, w celu redukcji ich emisji hałasu i wzrostu sprawności energetycznej, wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, badawczy i diagnostyczny. Dowodem na to jest wdrożony przez nas zestaw kamer akustycznych „Nor848B/Multi-K1” firmy NORSONIC pozwalający na rejestrację obrazów rozkładu ciśnienia akustycznego emitowanego przez badany obiekt. Trzy matryce kamery akustycznej składającej się łącznie z 384 mikrofonów odpowiednio rozmieszczonych względem siebie oraz centralnie umieszczonego rejestratora Wideo.

Główne właściwości kamery akustycznej to:

 • lokalizacja przemysłowych źródeł hałasu,
 • wskazywanie niepożądanego źródła hałasu wytwarzanego przez maszyny,
 • lokalizacja zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych źródeł hałasu również niskich częstotliwości,
 • detekcja nieszczelności występujące w ścianach, przewodach wentylacyjnych,
 • identyfikacja wlotów i wylotów powietrza w wentylatorach na terenie zakładów przemysłowych,
 • bardzo szybki pomiar z wizualizacją wyników w porównaniu z np. sondą natężeniową

Główne obszary zastosowań kamery akustycznej:

 • branża motoryzacyjna i maszynowa,
 • branża energetyczna
 • instalacje odpylania i wentylacji,
 • infrastruktura drogowa
 • inżynieria lądowa i morska