Polityka jakości

  • Nadrzędnym celem działalności prowadzonej przez NYBORG-MAWENT S.A. jest wykonanie wyrobów lub świadczenie usług konkurencyjnych pod względem parametrów użytkowych, Bezpiecznych i niezawodnych w eksploatacji oraz zgodnych z polityka jakości.
  • Pragnąc zapewnić naszym Klientom, pracownikom i otoczeniu maksimum satysfakcji i zadowolenia oferujemy produkty zgodne z ich wymaganiami i wymogami prawa, terminowe dostawy, serwis podczas uruchomienia, w okresie trwania gwarancji i pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne, deklarujemy minimalizację wpływu naszej produkcji i naszych wyrobów na środowisko i stałą poprawę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  • Zarząd NYBORG-MAWENT S.A. mając świadomość, że od jakości pracy wszystkich pracowników, ich bezpieczeństwa i wpływu działalności spółki na środowisko zależy sukces rynkowy firmy, w 2012 r. podjął  decyzje o wdrożeniu i certyfikowaniu  Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o normy ISO 9001 Zarządzanie Jakością, ISO-14001 Zarządzanie środowiskiem i PN-N-18001 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
  • Określona została Misja i Polityka Zarządzania Zintegrowanego, która jest spójna z interesami i celami przedsiębiorstwa oraz wymaganiami klientów z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływu działalności firmy na środowisko.  Zarząd promuje Politykę Zarządzania Zintegrowanego wśród załogi oraz poddaje ją okresowym przeglądom w celu zapewnienia jej aktualności w stosunku do zmian wewnętrznych i w otoczeniu rynkowym firmy.