Oczekiwania ze strony rynku jednoznacznie wskazują na to, że w każdej instalacji wentylator dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb instalacji – wymaganej ilości przepływającego powietrza, ukształtowania pomieszczeń i torów wentylacyjnych, oczekiwań co do emisji hałasu, wydajności instalacji czy zużycia energii systemu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów dobieramy produkt z naszej oferty do wymagań klienta, a jeśli nie jest to możliwe – modyfikujemy produkt z oferty lub projektujemy zupełnie nowe rozwiązanie. Możemy pochwalić się tym, że prawie połowę dostarczanych na rynek wentylatorów stanowią produkty szyte na miarę.

fan search icon ELASTYCZNOŚĆ

Dzisiejsze realia rynku powodują, że oferowanie standardowego produktu w zdecydowanej większości przypadków nie spełnia wszystkich potrzeb klienta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów staramy się oferować rozwiązania szyte na miarę. Stąd możliwość pełnej modyfikacji oferowanych produktów i dostosowanie ich do wymagań i potrzeb.

Jak to robimy?

Otrzymując zapytanie ofertowe, Dział Techniczny za pomocą systemu doboru wybiera z oferty urządzenia najbliższe wymaganiom, a następnie przygotowuje model nowego rozwiązania, testuje je sprawdzając, czy wszystkie założenia zostały spełnione, następnie modyfikuje projekt i dokumentację techniczną. Dzięki temu powstaje rozwiązanie szyte na miarę.

fan search icon OTWARTOŚĆ

OTWARTOŚĆ

Wieloletnia wiedza i doświadczenie w zakresie rozwiązań wentylacyjnych, ciągłe inwestycje w rozwój możliwości projektowych i badawczych daje nam potencjał do tworzenia nowych rozwiązań. Rozwój portfela produktów często odbywa się poprzez wprowadzenie do niego nowego typoszeregu urządzeń przygotowanych na bazie zapotrzebowania rynkowego.

Jak to robimy?

Nasze bogate kontakty w firmach z branży HVAC często powoduję, że zgłaszają się do nas klienci z prośbą o pomoc w zakresie bardzo nietypowych rozwiązań. Analizując nasze możliwości projektowo-konstrukcyjne, produkcyjne i badawcze często uznajemy, że jesteśmy w stanie przygotować zupełnie nowe rozwiązanie, które potem z powodzeniem oferujemy na rynku.

fan search icon OPTYMALIZACJA

OPTYMALIZACJA

Przy szybko zmieniającym się świecie, gdzie technika wciąż gna do przodu wraz z oczekiwaniami rynku, podstawowym narzędziem do budowania przewagi konkurencyjnej jest oferowanie coraz bardziej sprawnych i zoptymalizowanych rozwiązań.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, zatrudniamy kadrę wysoko wykwalifikowanych inżynierów i konstruktorów, którzy pracują nad zwiększeniem efektywności naszych produktów.

Wsparcie dla tych działań uzyskujemy współpracując z polskimi ośrodkami naukowymi, między innymi z Politechniką Krakowską, Politechniką Łódzką oraz Politechniką Gdańską, wymieniając doświadczenia z firmami z branży czy inwestując w rozwój i szkolenia naszych pracowników.

W ten sposób przekuwamy najnowsze pomysły naszych polskich naukowców i specjalistów z branży w nowocześniejszy i efektywniejszy produkt.

fan search icon SZYBKOŚĆ

SZYBKOŚĆ

Dzisiejsze otoczenie rynkowe można definiować na wiele sposobów, ale wszystkie te definicje mają jeden wspólny mianownik – czas. Klient oczekuje szybkiego doboru urządzenia, szybkiej jego wyceny, a następnie szybkiej realizacji i pilnej dostawy na wymagane miejsce.

W jaki sposób dostosowujemy się do tych potrzeb?

Stosując nowoczesny program doboru oraz wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych inżynierów, jesteśmy w stanie w krótkim czasie dobrać i wycenić potrzebne rozwiązanie.

Korzystając z wiedzy oraz specjalistycznego oprogramowania naszych projektantów i konstruktorów, w krótkim czasie przygotowujemy wymaganą dokumentację techniczną, zawierającą wymagane zmiany.

Nasza dobrze zorganizowana produkcja, wyposażona w nowoczesne maszyny pozwala na realizację zamówień w jednym z najkrótszych na rynku czasie. Współpracujemy z firmami spedycyjnymi, które dostarczają zamówienia w 48h w dowolne miejsce w Polsce, i w możliwie krótkim czasie w dowolne miejsce na świecie.

fan search icon WSPARCIE

WSPARCIE

W naszej firmie sprzedaż urządzenia to nie koniec, a raczej początek współpracy z klientem. Oferujemy wsparcie przy rozruchu instalacji z udziałem naszych rozwiązań, realizowane zarówno w kraju jak i za granicą, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne naszych urządzeń, szybki dostęp do części zamiennych, w razie potrzeb wydłużone okresy gwarancji oraz przyspieszony czas reakcji na powstałe problemy.

Dlaczego to robimy?

Traktujemy te działania jako misję, ponieważ jako marka Mawent istniejemy na rynku już ponad 60 lat i zależy nam na tym, aby dobre imię firmy wciąż było identyfikowane z niezawodnością i solidnością.

fan search icon I WIĘCEJ...

I WIĘCEJ...

Częstym przypadkiem są problemy powstałe w instalacji długi czas po uruchomieniu urządzeń. Wynikają one nie tylko z wadliwej budowy urządzeń czy nieprawidłowej eksploatacji, ale również ze zmieniających się wymagań środowiskowych czy administracyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych partnerów, oferujemy szereg usług związanych z badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń wentylacyjnych, zarówno własnych jak i firm konkurencyjnych.

Jak to robimy?

Jako jedna z niewielu firm z branży na rynku, posiadamy sprawny serwis techniczny, który w szybki i efektywny sposób wykonuje przeglądy, naprawy i wymiany podzespołów. Jesteśmy również w stanie zmierzyć najważniejsze parametry urządzeń i wykonać odpowiednią dokumentację, a także zaproponować rozwiązanie polepszające parametry urządzeń zgodnie z nowymi wymaganiami.

Przykłady

naszych prac

 • WOL @2400
 • NAP1 220˚C
 • MIESZARKI

WOL @2400

WOL @2400

WOLZespół wentylatorowy WOL został zaprojektowany przy współpracy z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.   Wykonany został z przeznaczeniem do pracy w zamkniętym tunelu aerodynamicznym zmiennych turbulencji, choć z powodzeniem może pracować również w instalacji technologicznej jako wentylator osiowy.

Podstawowe informacje:

 • Budowa – sekcja wentylatora osiowego Ø 2400 mm, sekcja wlotowa zabezpieczona siatką oraz sekcja wylotowa
 • Wydajność wentylatora – 334 800 m3/h do 464 400 m3/h.
 • Moc silnika zainstalowanego – 250 kW.
 • Główny prowadzący projekt – CTO w Gdańsku.
 • Zamawiający: Politechnika Warszawska i Wojskowa  Akademia Techniczna.

Tunel wraz z Zespołem Wentylatorowym wykonanym przez NYBORG – MAWENT został zamontowany w Laboratorium Małych Prędkości w budynku Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w Warszawie.

Tunel o zamkniętym obiegu, posiadający dwie przestrzenie pomiarowe do badań lotniczych oraz badań tzw. środowiskowych. Dwie przestrzenie pozwalają na badania w zakresie prędkości 5-100 m/s, a zestaw wymiennych siatek pozwala na uzyskanie żądanego poziomu turbulencji

Sekcja środowiskowa przeznaczona jest do pomiarów, badań opływu obiektów urbanistycznych, turbin wiatrowych, pojazdów oraz wszelkich zastosowań przemysłowych. Główne prace to pomiary rozkładu ciśnień na ścianach zdrenowanych modeli oraz pomiary wagowe. Na stanowisku prowadzone są badania wykorzystywane w pracach przejściowych i dyplomowych.

Sekcja lotnicza przeznaczona jest głównie do badań profili, płatów, statków latających, ale może być dostosowana w ramach potrzeb do badań pojazdów czy budynków. Wyposażona w wymienne przestrzenie pozwala na dużą różnorodność prowadzonych badań.

NAP1 220˚C

NAP1 220˚C

NAP1 C220 PRZEZNACZENIE
Wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim  w wykonaniu ciepłoodpornym przeznaczone są do przetłaczania czynnika o temperaturze nie przekraczającej 220°C i zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m3. Wentylatory te maja szerokie zastosowanie wszędzie tam gdzie przetłaczany czynnik osiąga temperaturę powyżej 80°C, co uniemożliwia użycie standardowego wentylatora z napędem bezpośrednim.

ZALETY

 • mniejsze gabaryty
 • niższe ceny
 • obniżona emisja

BUDOWA
Wirnik wentylatora z napędem bezpośrednim mocowany jest bezpośrednio na wale silnika. Ciepłoodporne wykonanie wentylatora wyróżnia się zastosowaniem odrzutnika powietrza oraz płyty izolacyjnej. Takie rozwiązanie  pozwala na  możliwość współpracy z medium o temperaturze maksymalnej do 180 st C. Temperatura otoczenia pracy silnika nie może przekraczać 40 st C. Wentylatory przystosowane są do pracy w pozycji poziomej i pionowej. W wykonaniu ciepło-korozjo odpornym wirnik wentylatora oraz obudowa wykonane są ze stali o podwyższonej odporności na korozję.

SILNIK
Stosowane silniki wyposażone są w łożyska o podwyższonej odporności na działanie temperatury. W celu zapewnienia odpowiedniego monitoringu pracy wentylatora zaleca się stosować silniki wyposażone w czujniki temperatury łożysk PT-100 i czujniki uzwojeń PTC oraz czujnik drgań montowany na podstawie silnika lub na jego korpusie.

MIESZARKI

MIESZARKI

MieszarkiMieszarki atmosfery są wentylatorami przeznaczonymi do równomiernego rozprowadzania powietrza lub azotu w komorach zamkniętych.

 •  wykonane są z materiałów mogących pracować w temperaturze do 750st C.
 • mają zastosowanie w piecach do obróbki cieplnej, do wytwarzania równomiernej atmosfery w
 • przestrzeni całej komory.
 • konstrukcja mieszarki, w zależności od typu pieca uwzględnia wirniki promieniowe lub osiowe,
 • ze względu na środowisko mieszarki mogą być w wykonaniu gazoszczelnym
 • przeniesienie napędu z silnika na wirnik za pomocą przekładni pasowej lub poprzez sprzęgło