Konstrukcja wentylatorów promieniowych jednostrumieniowych jest przystosowana do pracy w trudnych warunkach środowiska przemysłu lądowego i morskiego. Wszystkie produkty oraz ich wyposażenie wykonane są w oparciu o aktualne normy EN oraz zgodnie z wdrożonymi normami jakości ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004.

Standardowo wentylator składa się ze stalowej, spawanej obudowy, wirnika, podstawy silnika oraz ramy nośnej z wibroizolacją. Przedstawione charakterystyki przepływowe wentylatorów obliczone są dla mediów o temperaturze 20℃ i gęstości 1,2 kg/m³.

Wszystkie wentylatory przystosowane są do pracy w temperaturze otoczenia w zakresie -20°C do 40°C, wykonania dla innych zakresów temperaturowych wymagają dodatkowych uzgodnień technicznych. Urządzenia w podstawowej wersji przystosowane są do pracy z czynnikiem -10°C do 80°C. Wentylatory wyposażone w odrzutnik ciepła mogą pracować z czynnikiem do temperatury 300℃, wersje niestandardowe urządzeń umożliwiają pracę z czynnikiem do 750℃.

 • Napęd wentylatora
 • Figury wentylatorów
 • Konstrukcja
 • Łożyskowanie
 • Uszczelnienie
 • Rama
 • Silnik
 • Izolacja

Napęd wentylatora

Napęd wentylatora

NAP1
Napęd bezpośredni (NAP1) – wirnik montowany bezpośrednio na wale silnika, możliwa praca w położeniu pionowym i poziomym.

Napęd pośredni pasowy (NAP2) – wentylator napędzany silnikiem za pośrednictwem przekładni pasowej.

Napęd pośredni sprzęgłowy (NAP4) – wentylator napędzany silnikiem za pośrednictwem sprzęgła.

 TYPY NAPĘDU WENTYLATORA

Rodzaj napęduStandardowyOdrzutnik CiepłaIzolacja i odrzutnik ciepła
NAP1do +80℃do +220℃ *do +250℃ *
NAP2do +100℃do +300℃do +300℃
NAP4do +100℃do +300℃do +300℃

*wykonanie wymaga konsultacji z producentem
Wykonania wentylatorów dla temperatury czynnika przetłaczanego do 750℃, na specjalne zamówienie.

Figury wentylatorów

Figury wentylatorów

Figury wentylatorów

Kierunek obrotów

Zakładamy dwa możliwe kierunki obrotów RD – prawy patrząc od strony silnika oraz LG – lewy patrząc od strony silnika. Dotyczy to wszystkich napędów.

Figury wentylatora

Podawana jest w stopniach po określeniu kierunku obrotów wirnika. Na życzenie klienta wykonujemy inne figury.

Konstrukcja

Konstrukcja

Obudowa

Wirnik
Konstrukcja spawana, wykonana z różnych gatunków stali lub aluminium w zależności od wymagań i warunków pracy. Może być dodatkowo wyposażona w właz inspekcyjny, króciec odwadniający, uszczelnienia, izolację itp.

Wirnik

Standardowo wykonywany ze stali konstrukcyjnej normalnej jakości, w wersji specjalnej możliwości wykonania ze stali korozjo odpornej, kwasoodpornej lub żaroodpornej oraz aluminium. Wszystkie wirniki są wyważane statycznie lub/i dynamicznie wg normy BN-79/1380-13 . Wyważanie jest prowadzone w dwóch klasach dokładności wyważania – G6,3 i G2,5 wg PN-77/M-04000 jednakowych dla wyważania dynamicznego i statycznego.

 • standardowe – przeznaczone do przetłaczania czystego powietrza o zapyleniu nie przekraczającym 0,3 g/m³.
 • specjalne wykonanie – do przetłaczania czynnika zanieczyszczonego o zapyleniu nieprzekraczającym 3 g/m³
 • transportowe – czynnik przetłaczany o maksymalnym zapyleniu do 0,2 kg/m³

Istnieje możliwość indywidualnego wykonania wirnika dopasowując go do żądanego punktu pracy.

Króciec wlotowy

Istotny element wentylatora, jego kształt i dopasowanie do części wlotowej wirnika wpływa na sprawność wentylatora. W wersji Atex wykładany mosiądzem.

Łożyskowanie

Łożyskowanie

Łożyskowania

ŁożyskowanieDla konstrukcji wentylatora przy napędzie II oraz IV stosujemy mocowanie wirnika na wale osadzonym w łożyskach tocznych.

W budowie napędów wykorzystujemy dwa typy łożysk – baryłkowe oraz kulkowe.

Łożyska mogą pracować w temperaturze maksymalnej do 80 stopni. Oprawy łożyskowe oraz łożyska są smarowane certyfikowanymi smarami dedykowanymi przez producentów łożysk. Użycie odpowiedniej jakości smarowania zapewnia długoterminowa bezawaryjną pracę przekładni łożyskowej.

W konstrukcjach standardowych używane są łożyska i oprawy renomowanych producentów dla wielkości mechanicznych od 60 do 190.

Sprzęgła

W wentylatorach z napędem sprzęgłowym stosowane są sprzęgła kłowe i oponowe renomowanych producentów.

Uszczelnienie

Uszczelnienie

Uszczelnienie

Uszczelnienie dławikowe i uszczelnienie simritStandardowo wentylator nie posiada uszczelnienia przejścia wału napędowego przez obudowę.

Rodzaje stosowanych uszczelnień:

 • tarciowe z wykorzystaniem mosiądzu oraz uszczelnień tworzywowych w postaci simmerringów
 • labiryntowe zapewniające wysoką skuteczność działania w czasie pracy wentylatora
 • dla temperatur <300℃ uszczelnienia mosiężne lub grafitowe
  możliwość wykonania specjalnych uszczelnień dla temperatur pracy do 750℃
 • Należy pamiętać, że żaden z powyższych sposobów uszczelnienia nie zapewnia 100% szczelności.

Rama

Rama

Rama wentylatora

RamaRama stosowana jest w celu zwiększenia sztywności i wytrzymałości wentylatora.

Główne zalety stosowania ramy to :

 • Łatwy montaż wentylatorów na konstrukcjach stalowych i estakadach
 • Brak konieczności stosowania kosztownych fundamentów

W celu stabilizacji pracy wentylatora i minimalizacji drgań stosuje się ramy z wibroizolatorami. W takim układzie konstrukcja wentylatora jest przykręcana do ramy pośredniej ( wibroizolacyjnej), pod którą zabudowane są wibroizolatory. Sztywna konstrukcja ramy wraz z zespołem odpowiednio dobranych wibroizolatorów zapewniają odpowiednią amortyzację i izolację pomiędzy zespołem wentylatora i fundamentem. Wielkość, ilość oraz typ wibroizolatorów jest dobierana w zależności od obciążenia statycznego układu.

Silnik

Silnik

Silnik

SilnikDo napędu wentylatorów stosowane są trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym o w wykonaniu IP55 renomowanych producentów polskich i zagranicznych.

Standardowo silniki stosowane są w następujących klasach

 • IE2 – silniki o podwyższonej sprawności (high efficiency),
 • IE3 – najwyższy poziom sprawności (premium).

Silniki mogą być przygotowane do pracy z przemiennikiem częstotliwości. Dodatkowo możemy wyposażyć silniki w enkoder, czujniki PTC, czujnik drgań, czujnik temperatury oraz grzałki.

Moc wentylatora dobierana jest z uwzględnieniem zapasu. W przypadku gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 40℃, należy wziąć pod uwagę spadek dostępnej mocy silnika elektrycznego. Wartości te podane są w katalogach producentów silników.

Do wentylatorów przeciwwybuchowych stosowane są silniki w wykonaniu Atex.

Izolacja

Izolacja

Izolacja termo-akustyczna

IzolacjaW przypadku ograniczenia hałasu do wartości wymaganych wykonujemy izolację obudowy wentylatora. Izolacja spełnia również funkcję ochrony termicznej.

Do budowy izolacji wykorzystujemy wełną mineralną o niskiej przewodności cieplnej, wysokiej odporności na dyfuzję pary wodnej i właściwościach wygłuszających.

Izolacja termo-akustyczna występuje w kilku wariantach :

 • Izolacja termo-akustyczna budowy wirnika
 • Izolacja akustyczna napędu, silnika elektrycznego i podstawy wentylatora