Jakość

Odbiory

Wyroby wykonywane przez firmę Nyborg-Mawent S.A. są zgodne z wymaganiami różnych zagranicznych Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Wymagania poszczególnych towarzystw różnią się między sobą innym podejściem do przygotowania prób i ich oceny. Kwestią zasadniczą jest więc ustalenie wymagań klienta i danego Towarzystwa Klasyfikacyjnego już na wstępie przygotowania realizacji zlecenia i utrzymanie zakładanego standardu wykonania wyrobu. Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów jest przyznawanie przez Towarzystwo Klasyfikacyjne certyfikatu po każdym odbiorze.

Istnieje równie możliwość przeprowadzenia testów wyrobów gotowych przy udziale odbiorców docelowych, co w sposób ostateczny potwierdza prawidłowy dobór konstrukcji wentylatora oraz jego parametrów względem wymogów klienta.