Odbiory

Wyroby wykonywane są pod wymagania różnych zagranicznych Towarzystw  Kwalifikacyjnych:

i  innych zalecanych przez klienta.

  • Wymagania poszczególnych towarzystw różnią się między sobą innym podejściem do przygotowania prób i ich oceny. Kwestią zasadniczą jest więc ustalenie wymagań klienta i danego Towarzystwa Kwalifikacyjnego już na wstępie przygotowania realizacji zlecenia i utrzymanie zakładanego standardu wykonania wyrobu. Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów jest przyznawanie przez  Towarzystwo Kwalifikacyjne certyfikatu po każdym odbiorze.

 

  • Istnieje równie możliwość przeprowadzenia  testów wyrobów gotowych przy udziale odbiorców docelowych , co w sposób ostateczny potwierdza prawidłowy dobór konstrukcji wentylatora oraz jego parametrów względem wymogów klienta.