Nyborg-Mawent S.A. wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne technologie gwarantuje wysoką jakość, trwałość oraz deklarowane parametry przepływowe swoich produktów. Dzięki bezustannemu dążeniu do doskonałości firma nasza potwierdza sprawność systemu zarządzania uzyskując certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami:

  • ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością,
  • ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskiem,
  • PN-EN ISO 3834-2:2007 – System Zarządzania Jakością w Spawalnictwie
  • Certyfikat ATEX dla wentylatorów przeciwwybuchowych