Kultura Firmy

Odpowiedzialność społeczna

Lokalna społeczność

Firma Nyborg- Mawent S.A. wspiera działalność artystyczno- kulturalną i sportową w naszym regionie.

Dla naszej firmy lokalna społeczność jest szczególnie ważna. To ludzie są największym atutem naszej społeczności.

Czujemy się odpowiedzialni za ich dobrostan, dlatego wspieramy działania otwierające nowe możliwości ich rozwoju.

Jesteśmy EKO

Odpowiedzialność za wpływ działalności firmy na środowisko to ważny temat dla całej strategii rozwoju naszej firmy.

Jako świadomy partner będący częścią naszego regionu staramy się być przykładem i wzorem.

Zidentyfikowaliśmy aspekty środowiskowe oraz rodzaj i wielkości ich wpływu na otoczenie. Poprzez liczne programy środowiskowe staramy się minimalizować ich wpływy. Prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami. Segregacja śmieci w miejscu pracy to obowiązek i oszczędność – zarówno pieniędzy, jak i zdrowia planety i jej mieszkańców.