Jakość

Polityka jakości

POLITYKA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANEGO

Celem NYBORG-MAWENT S.A. jest wytwarzanie wyrobów konkurencyjnych pod względem parametrów użytkowych, niezawodności użytkowania, o pożądanej jakości, spełniających wymagania krajowych oraz zagranicznych klientów. Pragniemy zapewnić naszym klientom maksimum satysfakcji i zadowolenia oferując:

 • produkty, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne,
 • terminową i elastyczną realizację dostaw,
 • indywidualne podejście do projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności,
 • minimalizację wpływu naszej produkcji i naszych wyrobów na środowisko.

Mając przekonanie, że w naszej działalności nie można oddzielić elementów jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy, kierownictwo NYBORG-MAWENT S.A. dążąc do osiągnięcia powyższych celów zobowiązuje się do:

 • ciągłego doskonalenia usług i wyrobów pod względem walorów użytkowych, bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji,
 • przestrzegania wymagań prawnych i innych dotyczących działalności Spółki,
 • zapewnienia stabilności procesów oraz określenia odpowiedzialności i uprawnień pracowników wykonujących czynności mające wpływ na jakość wyrobów i usług, jakość spawania materiałów metalowych, ochronę środowiska i BHP na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników oraz uświadamiania odpowiedzialności za działania, które mają wpływ na jakość wyrobów i usług, jakość spawania, środowisko i bezpieczeństwo pracy,
 • unikania zanieczyszczenia środowiska i stałej poprawy BHP poprzez konsultacje i współudział pracowników oraz eliminowanie zagrożeń, ograniczanie ryzyk, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, powodującym urazy lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników,
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie jakości wyrobów i usług, jakości spawania, BHP i ochrony środowiska oraz stosowanych metod i organizacji funkcjonowania firmy dla zwiększenia efektywności wykorzystywanych zasobów i poprawy produktywności.
  Założenia MISJI I POLITYKI ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANEGO są podstawą dla zadań jakie realizujemy nieustannie doskonaląc Zintegrowany System Zarządzania. Treść wynikająca z założeń jest znana i respektowana przez wszystkich pracowników oraz stanowi zobowiązanie wobec naszych klientów.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Jaskólski
Kwiecień  2021