Jakość

Gwarancje

Nyborg- Mawent S.A. udziela standardowo gwarancję na 7500 rbg pracy wentylatora, lecz nie dłużej niż 24 m-cy  licząc od daty sprzedaży.

Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego (gwarancja niestandardowa). Nyborg – Mawent S.A gwarantuje sprawne działanie wentylatora pod warunkiem zainstalowania, konserwacji i eksploatacji zgodnie z wytycznymi producenta (DTR). Gwarancja zapewnia bezpłatne usunięcie usterek wynikłych z powodu wad utajonych w materiale lub błędów wykonawczych. Gwarancja nie obejmuje drobnych usterek, które winny być usunięte w ramach konserwacji. Odbiorca traci prawo gwarancyjne, jeżeli dokona demontażu, przeróbek, uszkodzeń wentylatora lub postąpi niezgodnie z warunkami zawartymi w (DTR). Warunkiem naprawy gwarancyjnej przez Nyborg – Mawent S.A. jest posiadanie faktury zakupu wentylatora i wykonywanie na bieżąco przeglądów okresowych (DTR).

Gwarancja nie obejmuje podzespołów dostarczonych przez zamawiającego.