Firma

Nyborg Group

Marka Nyborg – Mawent S.A. powstała w 2005 roku jako efekt połączenia norweskiej firmy Nyborg AS – wiodącego producenta wentylatorów przemysłowych oraz Malborskiej Fabryki Wentylatorów Mawent S.A. Doświadczenie obydwu przedsiębiorstw sięgające lat 50. XX wieku to gwarancja najwyższej jakości i trwałości produkowanych wentylatorów. W 2010 roku utworzono NYBORG GROUP – zespół firm, dzięki któremu zajmujemy się pełną realizacją przedsięwzięcia – od projektu aż po wykonanie i montaż.

W skład NYBORG GROUP wchodzą:

  • Nyborg AS
  • Nyborg-Mawent S.A.
  • NM Design Office Sp Z O.O.

Dzięki wspólnemu działaniu trzech firm: NYBORG-MAWENT, NM Design Office i NYBORG S.A. w ramach NYBORG GROUP zapewniamy naszym klientom wszechstronną realizację powierzonych nam zadań – od przygotowania dokumentacji, poprzez specyfikacje materiałowe, uzgodnienia międzybranżowe, aż po produkcję wentylatorów i towarzyszących im akcesoriów. W przypadku nietypowych oczekiwań projektujemy również dedykowane urządzenia na potrzeby konkretnego projektu. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, a nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje powodzenie każdej inwestycji.

Historia

NYBORG GROUP

1947

1947 - NYBORG AS

Nyborg AS został założony w 1947 w Norwegii, aby 3 lata później aktywnie zająć się dostarczaniem wentylatorów dla przemysłu okrętowego i meblowego. W latach sześćdziesiątych główną dziedziną działalności firmy stała się produkcja dla przemysłu okrętowego, a później także dla przemysłu lądowego. Tradycja, doświadczenie i nowoczesna technologia to wartości przewodnie firmy Nyborg AS od samego początku działalności. Dziś firma jest jednym z największych i najbardziej znanych dostawców wentylatorów i wyposażenia do transportu powietrza na światowym rynku okrętowym i offshore. Nyborg AS wchodzi w skład Prime Group of Norway – grupy norweskich przedsiębiorstw specjalizujących się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla branży morskiej i platform wiertniczych.
1956

1956 - MALBORSKA FABRYKA WENTYLATORÓW

20 grudnia 1956 roku zapadła decyzja Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła powołująca do istnienia Malborską Fabrykę Wentylatorów, która organizacyjnie podporządkowana była Centralnemu Zarządowi Maszyn i Urządzeń w Poznaniu. Zadaniem nowoutworzonego przedsiębiorstwa była produkcja wentylatorów ogólnego przeznaczenia do wentylacji, klimatyzacji i transportu pneumatycznego, dla rozwijającego się przemysłu krajowego. Ówczesna baza produkcyjna w niczym nie przypominała zakładu przemysłowego. Kilka drewnianych baraków, kuźnia i pomieszczenie po byłej mleczarni przekształcone na halę obróbki skrawaniem oraz zaadaptowany na biuro 9-cio pokojowy budynek mieszkalny – to cały majątek jakim dysponowali ludzie tworzący zalążek obecnej fabryki. Marzeniem tej grupy było stworzenie w Malborku prężnego zakładu przemysłowego o ustalonym, nowoczesnym asortymencie produkcyjnym.
1970

1970 - MALBORSKA FABRYKA WENTYLATORÓW „MAWENT”

W 1970 roku Malborska Fabryka Wentylatorów została podporządkowana nowo powołanemu Zjednoczeniu Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych i Odpylających ”Klima-Went” w Katowicach, w efekcie czego nastąpiła dalsza koncentracja i specjalizacja produkcji. ”Mawent” przejął produkcję wentylatorów morskich – zostając jedynym producentem wentylatorów promieniowych i osiowych dla przemysłu stoczniowego oraz wentylatorów promieniowych ogólnego przeznaczenia o mocy instalowanej silników do 75 kW.
1988

1988 - WZROST PRODUKCJI DLA PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO

W 1988 roku, w wyniku dalszych przekształceń Malborska Fabryka Wentylatorów została włączona do Zrzeszenia Przedsiębiorstw Urządzeń Techniki Powietrza „TEPO” w Katowicach. Pozwoliło to na dalszy rozwój techniczny i technologiczny zakładu – powstają coraz nowocześniejsze i wydajniejsze jednostki, m.in. wentylatory osiowe dla chłodni kominowych oraz z obudową wzmocnioną dla potrzeb okrętownictwa. Pod koniec lat osiemdziesiątych, również na potrzeby przemysłu stoczniowego, wdrożono do produkcji (eliminując tym samym import) wentylacyjne urządzenie przeciwwybuchowe do wentylacji pomieszczeń na statkach w budowie oraz dmuchawy pomocnicze do głównych silników okrętowych.
2000

2000 - WSPÓŁPRACA Z NYBORGA AS

Rok 2000 okazał się czasem rozstrzygnięć. Norweska firma Nyborg AS, która konkurowała z firmą Mawent na rynku morskim, nie mogąc na dłuższą metę sprostać niskim cenom płaconym za dostawy przez polskie stocznie, postanowiła znaleźć w Polsce kontrahenta w celu nawiązania współpracy. W tym samym czasie polskie przedsiębiorstwo, wciąż przeżywające ciężkie chwile spowodowane załamaniem rynku, jak i umowami ugodowymi ze stoczniami, poszukiwało inwestora strategicznego. Jeszcze w 2000 roku doszło do wstępnych rozmów między Norwegami a firmą Mawent, które poskutkowały pierwszym zamówieniem z firmy Nyborg. Pozwoliło to polskiemu przedsiębiorstwu przetrwać ten bardzo ciężki okres. Rok 2001 to czas dalej rozwijającej się współpracy, której ukoronowaniem było wejście firmy Nyborg AS do Mawent SA jako inwestora strategicznego, po przejęciu 40% udziałów.
2005

2005 - NYBORG – MAWENT S.A.

Firma Nyborg-Mawent S.A. powstała w 2005 roku w wyniku połączenia sił dwóch firm specjalizujących się w produkcji wentylatorów przemysłowych: norweskiej firmy NYBORG AS i polskiej – Malborskiej Fabryki Wentylatorów MAWENT S.A. Od tego momentu Nyborg AS stał się większościowym akcjonariuszem firmy, zwiększając zaangażowanie kapitałowe do ponad 60% akcji. Podobnie jak spółka – matka, Nyborg-Mawent S.A. łączy w sobie wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, konstrukcji i produkcji kompleksowych rozwiązań do przetłaczania oraz transportu powietrza, mieszanin gazów i innych substancji oraz nowoczesne technologie i uznaną na rynku markę. Urządzenia Nyborg-Mawent pracują na całym świecie, na różnych szerokościach i długościach geograficznych – często w ekstremalnych warunkach.
2010

2010 - NYBORG GROUP

Z początkiem 2010 roku wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów powstało biuro projektowe NM Design Office sp. z o. o. Główną działalnością biura jest projektowanie urządzeń i instalacji wentylacyjnych dla firm Grupy Nyborg oraz kompleksowe dostarczanie projektowych rozwiązań wentylacyjno – klimatyzacyjnych. Dzięki temu Grupa Nyborg jest obecnie w stanie dostarczyć kompletne rozwiązania zawierające również projekt, uzgodnienia techniczne i nadzór autorski. Projektanci z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem wnoszą do NM Design Office profesjonalizm, wiedzę i kompetencję oraz szybkość, terminowość, nowe technologie i wielki entuzjazm.
2016

2016 - ROZWÓJ

Nyborg – Mawent stale przeznacza środki finansowe na unowocześnianie urządzeń produkcyjnych, takich jak np. wypalarki plazmowe, laser, zwijarka sterowana numerycznie do blach oraz wyoblarka (jedna z 2–3 egzemplarzy w Polsce) dla wentylatorów osiowych do średnicy 2,2 m, a także nowoczesna śrutownia pracująca w cyklu zamkniętym, dzięki którym w znacznym stopniu przyspieszamy, unowocześniamy i przede wszystkim czynimy tańszym cały proces i technologię produkcji naszych wentylatorów.
2019

2019 - WIZERUNEK

Wychodzimy z założenia, że to ludzie tworzą firmę i to oni oraz ich zaangażowanie w pracę ma ogromny wpływ na jej poprawne funkcjonowanie i wizerunek. Największą wartością każdej firmy są jej pracownicy. Sukces każdego pracownika to sukces naszej firmy.
2021

2021

Dzięki uzyskanym środkom unijnym firma Nyborg-Mawent S.A. rozwija się każdego roku. Mimo panującej pandemii postawiliśmy sobie za cel, że nie będziemy zwalniać tempa ani rezygnować z naszych planów dotyczących rozwoju naszej organizacji. W kwietniu 2020 roku wygraliśmy konkurs i uzyskaliśmy środki unijne na budowę laboratorium akustyczno – pomiarowego, którego faktyczną realizację rozpoczęliśmy w 2021. Nasza organizacja nie zwalnia tempa, nie oglądamy się za siebie, szukamy nowych wyzwań i możliwości rozwoju każdego dnia.