PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: Rozporządzenie) Nyborg-Mawent S.A. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nyborg-Mawent S.A. z siedzibą przy ul. Ciepła 6, w Malborku (kod pocztowy: 82-200), tel.: 55 646 63 00, adres e-mail: office@nyborg-mawent.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody w celu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia uzyskania zgody na ich przetwarzanie.
 4. Posiada Pani/Pan prawo:
 5. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
 6. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 7. usunięcia danych,
 8. ograniczenia przetwarzania danych,
 9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 10. przenoszenia danych,
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem,
 12. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 13. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Nyborg-Mawent S.A. i ich powierzenie jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości brania udziału osoby, której dane dotyczą, w procesie rekrutacji wskazanym w punkcie 2.
 14. W celu wykonania praw wskazanych w ust. e) prosimy o złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres abi@nyborg-mawent.com spod adresu, którego zgoda dotyczy.