Celem odpylania i filtrowentylacji jest przede wszystkim ochrona zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy, a także dbanie o środowisko naturalne.

Są to wszelkiego rodzaju instalacje wentylacyjne zlokalizowane w obiektach użyteczności publicznej i zakładach produkcyjnych i przemysłowych, gdzie konieczne jest użycie filtrów, ponieważ powietrze zanieczyszczone jest różnego rodzaju pyłami, gazami, oparami, będącymi produktami ubocznymi procesów technologicznych.

Produkowane przez nas wentylatory są sercem każdej instalacji odpylania/ filtrowentylacji. Analizując otrzymane informacje od Klienta zajmujemy się prawidłowym doborem wentylatora spełniającego wszystkie wymagania całego procesu. Dobór najwłaściwszej jednostki wentylacyjnej pozwala uzyskać wysoką efektywność całego procesu odpylania , a co za tym idzie bezpieczeństwo pracowników.

Jesteś zainteresowany
wentylatorem