Usługi

Badania akustyczne

Nowoczesne laboratorium badawcze zlokalizowane w firmie Nyborg- Mawent S.A. zostało wyposażone w najwyższej klasy urządzenia pomiarowe. Dzięki temu mamy możliwość badań akustycznych, które realizowane są w siedzibie firmy i poza nią.

Przy tego typu badaniach mamy możliwość skorzystać z nowoczesnej infrastruktury w skład której wchodzą dwie komory pogłosowe oraz jedna bezechowa o objętości ponad 200 m3 każda. Charakteryzują się one odpowiednimi parametrami akustyki wnętrza i izolacyjności akustycznej aby zapewnić pomiary w klasie II „technicznej”.

Podczas badań akustycznych możemy wyznaczyć :

 • głośność tonalną
 • poziom mocy akustycznej,
 • ciśnienia akustycznego
 • energii akustycznej

W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych badań akustycznych wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, badawczy i diagnostyczny. Dowodem na to jest wdrożony przez nas zestaw kamer akustycznych „Nor848B/Multi-K1” firmy NORSONIC pozwalający na rejestrację obrazów rozkładu ciśnienia akustycznego emitowanego przez badany obiekt. Urządzenie jest mobilne co pozwala na prowadzenie usługi pomiarów akustycznych bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Klienta.

Główne właściwości kamery akustycznej to: 

 • lokalizacja przemysłowych źródeł hałasu,
 • wskazywanie niepożądanego źródła hałasu wytwarzanego przez maszyny,
 • lokalizacja zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych źródeł hałasu również niskich częstotliwości,
 • detekcja nieszczelności występujące w ścianach, przewodach wentylacyjnych,
 • identyfikacja wlotów i wylotów powietrza w wentylatorach na terenie zakładów przemysłowych,
 • bardzo szybki pomiar z wizualizacją wyników w porównaniu z np. sondą natężeniową

Korzyści:

 • Szybki pomiar
 • Wskazanie najgłośniejszych źródeł dźwięku w trudnych warunkach tła akustycznego
 • pogląd zdarzeń wizualnych i dźwiękowych w czasie rzeczywistym
 • odtwarzalność: rejestracja obrazu jak i wizualizacji dźwięku nałożonych na siebie w postaci dynamiczną mapy akustycznej
 • odsłuch zdarzeń akustycznych off-line w dowolnym miejscu zarejestrowanego obrazu wraz z dynamiczną mapą akustyczną
 • ekstrakcja spektrum dźwięku z dowolnego czasu i miejsca zarejestrowanego obrazu ruchomego wraz ze zdarzeniami akustycznymi – pomoc w projektowaniu zabezpieczeń akustycznych.

Przekonujące wyniki w postaci obrazu ruchomego z dynamiczną mapą akustyczną gdzie można odsłuchać dźwięk w konkretnym miejscu (punkcie obrazu) i czasie filmu.

Główne obszary zastosowań kamery akustycznej:  

 • branża motoryzacyjna i maszynowa,
 • branża energetyczna
 • instalacje odpylania i wentylacji,
 • infrastruktura drogowa
 • inżynieria lądowa i morska