Usługi

Badania przepływowe

Dla celów pomiarów przepływowych posiadamy stoiska umożliwiające badania wentylatorów o średnicy wlotu od 35 do 1600 mm zgodne z normą PN ISO 5801, ISO 13350. Zestaw przyrządów elektrycznych umożliwia pomiary mocy, prądów, poślizgu, częstotliwości sieci, oporów, prądów upływu i izolacyjności dla silników elektrycznych w zakresie do 315 kW przy częstotliwości 50Hz oraz 250kW przy częstotliwości 60Hz. Posiadany przemienniki częstotliwości umożliwiające prowadzenie badań i sprawdzeń dla produktów zasilanych częstotliwością sieci 60 Hz dla mocy 250 kW, oraz pomiary dynamiczne i przepływowe z różnymi prędkościami obrotowymi.

Dla celów pomiarów przepływowych posiadamy stoiska umożliwiające badania wentylatorów o średnicy wlotu od 35 do 1600 mm zgodne z normą PN ISO 5801, ISO 13350.

Zestaw przyrządów elektrycznych umożliwia pomiary mocy, prądów, poślizgu, częstotliwości sieci, oporów, prądów upływu i izolacyjności dla silników elektrycznych w zakresie do 315 kW przy częstotliwości 50Hz oraz 250kW przy częstotliwości 60Hz.

Posiadany przemienniki częstotliwości umożliwiające prowadzenie badań i sprawdzeń dla produktów zasilanych częstotliwością sieci 60 Hz dla mocy 250 kW, oraz pomiary dynamiczne i przepływowe z różnymi prędkościami obrotowymi.