Usługi

Usługa śrutowania

Śrutowanie to procesem polegającym na czyszczeniu elementów stalowych za pomocą materiałów posiadających wysokie właściwości ścierne. Strumień ścierniwa wytwarzany jest przy pomocy sprężonego powietrza lub tworzy go siła ośrodkowa turbiny, zwanej czasami kołem rzutowym. Proces śrutowania ma wiele zastosowań, jednak najważniejszym jest oczyszczanie powierzchni stalowych oraz przygotowywanie ich do pokrycia nową powłoką ochronną.

Korzyści:

  • Oczyszczanie powierzchni
  • Usunięcie powłok malarskich, rdzy i zanieczyszczeń
  • Ujednolicenie powierzchni,
  • Usunięcie skutków poprzednich obróbek,
  • Nadanie odpowiedniej chropowatości w celu przygotowania powierzchni pod malowanie, metalizację natryskową, laminowanie

Usługa śrutowania

Specyfikacja śrutu:

Śrut łamany DIAMANT ostro krawędziowy GH-K o rozmiarze ziarna 0,300-0,600 mm co daje chropowatość w przybliżeniu Ra 9 µm / Ra 55 µm

Wymiary komory :

  • Szer. 500 cm
  • Dł. 890 cm
  • Wys. 412 cm
  • Nośność wózka 1500 kg.
  • Klasa czystości powierzchni do Sa 2,5/Sa 3.