Usługi

Usługi inżynierii odwrotnej

Świadczymy usługi inżynierii odwrotnej zwanej też inżynierią wsteczną opierającej się na technice microscanning’u i na tworzeniu wiernego cyfrowego odpowiednika skanowanego elementu.

Posiadając model 3D zeskanowanego obiektu, jesteśmy w stanie odtworzyć dokumentację techniczną 2D, kontrolować rozwój i modyfikację obiektu, przeprowadzać symulacje, co w ogólnym rozrachunku wpływa na obniżenie kosztów całego procesu produkcji.

Digitalizację przeprowadzamy  przy użyciu Skaner 3D ATOS Compact Scan  w połączeniu z profesjonalnym oprzyrządowaniem. Jest to lekki, mobilny i szybki optyczny system pomiarowy 3D w technologii niebieskiego światła LED dedykowany do wykonywania precyzyjnych pomiarów konstrukcji z wysoką dokładnością obiektów o wielkości do 3000 mm.

Otrzymane pomiary idealnie spełniają swoje zadanie w kontroli jakości półfabrykatów jak i gotowych produktów oraz przy wdrażaniu nowych konstrukcji do produkcji.

Skaner:

 • zapewnia wysoką mobilność oraz krótki czas konfiguracji systemu i gotowości do pracy,
 • umożliwia skanowanie różnorodnych obiektów w bardzo krótkim czasie w warunkach warsztatowych,
 • daje możliwość porównania otrzymanych wyników z modelem konstrukcyjnym CAD
 • pozwala na porównanie dwóch jednakowych przedmiotów
 • określa przekroje inspekcyjne
 • automatyczne tworzy szkice 2D i 3D na zeskanowanych danych
 • umożliwia obliczanie tolerancji położenia i kształtu nawet w bardzo złożonych konstrukcjach

Inżynieria odwrotna wykorzystywana jest przy:

 • projektowaniu obiektu na podstawie pomiarów modelu,
 • cyfrowemu dopasowania (wirtualny montaż i symulacje w celu wykrycia kolizji łączonych elementów),
 • odtwarzaniu elementów/podzespołów pozbawionych kompletnej dokumentacji technicznej,
 • odtwarzaniu uszkodzonych części,
 • przygotowaniu dokumentacji powykonawczej