Usługi

Wyważanie wałów

Wyważanie jest procesem mającym na celu poprawienie rozłożenia masy na  wale, wirniku  polegającym na kompensacji niewyważenia. Korekcja przeprowadzana jest głównie przez dodawanie bądź odejmowanie materiału z wirnika w taki sposób, by suma sił odśrodkowych, a stąd suma niewyważeń była jak najmniejsza. Jeżeli masy wirujących elementów są rozłożone symetrycznie względem osi obrotu, to wywołane przez nie siły odśrodkowe równoważą się.

Urządzenia, którymi się posługujemy oraz nasze doświadczenie, umożliwiają podanie pewnej diagnozy odnośnie drgań pochodzących od niewyważenia elementów wirujących, zapewniają ich szybką minimalizację poprzez usunięcie lub zawieszenie odpowiednich mas korekcyjnych na obwodzie wirnika.

Usługa obejmuje wyważanie wałów:

  • do szerokość 300 cm wały;
  • udźwig do 1000 kg