Usługi

Wyważanie wirników i całych układów napędowych

Dla celów produkcyjnych i dla zachowania jak najwyższej jakości produkowanych przez na wyrobów nasza firma posiada stacjonarne wyważarki firmy SCHENCK, które umożliwiają nam wyważanie dynamiczne wirników do klasy G 2,5.

Natomiast będąca na wyposażeniu naszego laboratorium przenośna wyważarka  SMART BALANCER firmy SCHENCK RoTec GmbH  umożliwia wyważanie całego układu napędowego w łożyskach własnych  wentylatora, który może być  już zamontowany w instalacji.

Wyważanie jest procesem mającym na celu poprawienie rozłożenia masy na wirniku polegającym na kompensacji niewyważenia. Korekcja przeprowadzana jest głównie przez dodawanie bądź odejmowanie materiału z wirnika w taki sposób, by suma sił odśrodkowych, a stąd suma niewyważeń była jak najmniejsza.

Jeżeli masy wirujących elementów są rozłożone symetrycznie względem osi obrotu, to wywołane przez nie siły odśrodkowe równoważą się.

Cechy usługi:

  • Klasa wyważenia do G2,5 lub niżej ( w zależności od konstrukcji maszyny )
  • Możliwość diagnostyki i wyważania całego układu różnych producentów
  • Możliwość określenia stopnia zużycia łożysk i komponentów maszyny.
  • Realizacja usługi w lokalizacjach o ograniczonym dostępie do maszyny

 Korzyści usługi:

  • Możliwość wyważenia wirnika zamontowanego na maszynie w miejscu pracy;
  • Brak konieczności demontażu wirnika i jego transportu w celu wyważenia stacjonarnego
  • Krótki czas przestoju maszyny
  • Możliwość wyważenia całego układu ( wirnik , wał napędowy , sprzęgło ) podczas jednej wizyty
  • Relatywnie niski koszt w porównaniu do stacjonarnej usługi wyważenia