NEVA 2019

NYBORG- MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA
realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem
„Misja, wizytacja międzynarodowych targów NEVA 2019 w St. Petersburgu, Rosja 16-20.09.2019”

Cel projektu: Zwiększenie eksportu na rynku rosyjskim poprzez nawiązanie współpracy podczas wizytacji międzynarodowych targów NEVA 2019 w St. Petersburgu, Rosja 16-20.09.2019

Wartość projektu: 14 809,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 754,50 PLN