NYBORG-MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Umowa nr UDG-SPE.01.2020/042 o powierzenie grantu na projekt WNG-SPE.01.2020/042

Celem projektu jest niwelowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych.

Termin realizacji Projektu – od 18.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 123 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi 95 000,00 PLN

Logo
Logo
Logo
Logo