NYBORG-MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt “Rozwój Nyborg- Mawent S.A. poprzez opracowanie oraz wdrożenie nowego projektu wzorniczego dotyczącego przemysłowych urządzeń wentylacyjnych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozwój firmy Nyborg- Mawent S.A poprzez opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego dotyczącego urządzeń wentylacyjnych tj. korpusu wentylatora.

Głównym rezultatem projektu będzie wprowadzenie nowego produktu na rynek, opracowanie profesjonalnego wzornictwa produktu, ulepszenie procesu produkcji. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia nowego rodzaju produktu do sprzedaży, robotyzacji produkcji, podniesienia konkurencyjności.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 163 500,00 PLN

Logo
Logo
Logo