Nyborg – Mawent S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia produkcji nowej generacji wentylatorów o podwyższonych właściwościach mechanicznych i odporności na czynniki zewnętrzne” w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zaoferowanie nowej generacji wentylatorów o zwiększonych parametrach technicznych wraz z wdrożeniem udoskonalonego procesu technologicznego.

Proponowane rozwiązanie przyczyni się w znacznym stopniu do:

  • ograniczenia wykorzystania standardowych, agresywnych środków trawiących;
  • poprawy jakości powierzchni i ograniczenia wadliwości wykonywanych elementów;
  • rozszerzenia możliwości doboru różnych powłok pod żądanie Klienta;
  • poprawy wybranych właściwości produkowanych wyrobów oraz ograniczenia poboru energii.

Realizacja inwestycji umożliwi Spółce wprowadzenie wyrobów o wyróżniających się właściwościach na rynku i odpowiadających na potrzeby odbiorców.

Efektem przedsięwzięcia będzie:

  • dywersyfikacja oferty,
  • poszerzenie grona odbiorców,
  • zwiększenie wartości sprzedaży,
  • umocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie zasobów przedsiębiorstwa: osobowych oraz technicznych pracowni.

Wartość projektu: 5 153 770,53 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 885 680,00 PLN

Logo
Logo
Logo