NYBORG-MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa nr UDG-SPE.02.2021/031 o powierzenie grantu na projekt WNG-SPE.02.2021/031

Celem projektu jest poprawa aktywności operacyjnej firmy w zakresie optymalizacji procesów biznesowych oraz opracowania systemu motywacyjnego.

Termin realizacji Projektu – od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 173 922,00 PLN
Wysokość dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi 70 700,00 PLN

 

SPEKTRUM PSUD

Logo
Logo
Logo
Logo