NYBORG-MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt „Opracowanie wentylatorów o konstrukcji uwzględniającej w unikalnym stopniu uwarunkowania instalacyjne w celu redukcji emisji hałasu i wzrostu sprawności energetycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Celem projektu jest opracowanie wentylatorów przemysłowych nowej generacji z poprawioną, w stosunku do obecnie produkowanych urządzeń, efektywnością energetyczną oraz znacznie ograniczonym poziomem generowanego hałasu.

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie wentylatora przemysłowego o unikalnej konstrukcji, który będzie wyróżniał się na rynku niższym poziomem hałasu oraz wyższą sprawnością w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych.

Wartość projektu: 13 519 551,01 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 7 691 096,58 PLN