NYBORG-MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Umowa nr UDG-SPE.01.2020/348 o powierzenie grantu na projekt WNG-SPE.01.2020/348

Celem projektu jest poprawa aktywności operacyjnej firmy oraz wykorzystanie w pełni potencjału w celu doskonałości operacyjnej.

Termin realizacji Projektu – od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 258 730,50 PLN

Wysokość dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi 105 175,00 PLN

Logo
Logo
Logo
Logo